Foto de carpetas dossier

Obtenció de permisos, simplificació administrativa

A Catalunya, des del 15 de Maig del 2008, hi ha un nou DECRET 106/2008 del 6 de Maig  que introdueix mesures per a la simplificació administrativa, facilitant a les empreses l’obtenció dels permisos necessaris per a l’inici de l’activitat.

Això reduirà el temps entre el plantejament d’obrir un negoci i l’inici de l’activitat, posposant la revisió del compliment de la normativa al desenvolupament d’un projecte que podrem desenvolupar en paral·lel a l’inici de l’activitat.

A Espanya el dia 9 d’Octubre del 2014, es va publicar el “Manual de simplificació administrativa i reducció de càrregues per a l’Administració General de l’Estat”, on es pretén afavorir i fomentar l’activitat econòmica, per mitjà de diverses directives:

  • Simplificació dels procediments
  • Reducció dels documents a presentar
  • Migrar cap a l’administració electrònica
  • Millorar la regulació, amb la revisió del marc normatiu