Laboratori de Bioseguretat al Hospital Universitari Arnau de Vilanova

En breu comença al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida el projecte del nou laboratori de bioseguretat nivell 3. Aquest laboratori te com a finalitat el poder analitzar microorganismes patògens  amb garanties de seguretat. Aquest laboratori està dissenyat amb un sistema prefabricat per facilitat el muntatge i minimitzar el normal funcionament del hospital. El projecte ha estat realitzar per E3G amb la col·laboració del personal tècnic i del laboratori d’anàlisis clíniques del Hospital.