Foto de combustible biomasa

IDAE subvenciona 30% en Geotèrmica i 25% en Biomassa

L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, IDAE, subvencionarà a fons perdut fins al 30% del cost de les instal·lacions geotèrmiques i fins al 25% del cost de les instal·lacions de biomassa.

Aquest programa existeix ja des de setembre del 2013 i ha beneficiat tant a particulars, institucions, com a empreses que aposten per la rehabilitació dels seus sistemes energètics, amb independència del seu ús o la naturalesa jurídica dels seus titulars.

El termini finalitza el 31 de desembre de 2016. O quan, conforme a les sol·licituds rebudes, s’esgoti el pressupost disponible.

Davant la necessitat d’aquesta rehabilitació es requereix realitzar un estudi que permeti conèixer les possibilitats d’estalvi i costos d’inversió amb l’ajuda d’experts d’eficiència energètica. El projecte d’instal·lació servirà com a inici de la petició de subvenció que requereix IDAE per percebre tal ajuda.