fotografía de monedas

Els habitatges més eficients paguessin menys IBI

Els Pressupostos Generals de l’Estat de 2016 introduiran una rebaixa en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) als habitatges més eficients en matèria d’energia. La mesura modifica la llei d’Hisendes Locals i donarà potestat als ajuntaments per rebaixar aquest impost fins a un 20% en els habitatges energèticament més eficients.

La bonificació serà major per als immobles que major qualificació energètica hagin obtingut:

  • A (podran aconseguir el 20%)
  • B (fins el 16%)
  • C (fins el 12%)
  • D (fins el 8%)
  • E (fins el 4%)
  • F, G o sense certificat, no tindran rebaixes.

Aquesta mesura fomentarà la construcció i adquisició de cases que estalviïn energia, així com l’actualització de les instal·lacions o obres per a l’obtenció de les certificacions més altes.