Imagen de oficina saludable

Edificis MALALTS. Una plaga?

Gas Natural a Barcelona, La Ciutat de la Justícia de Màlaga, L’Agència Tributària de Madrid són diversos dels edificis denominats “malalts”.

Tots ells pertanyen a la categoria d’edificis amb una alta concentració d’infraestructures elèctriques i de comunicacions que unides a una baixa taxa d’humitat relativa de l’aire, per sistemes d’aire condicionat i ventilació que aïllen virtualment als seus ocupants de l’exterior, genera un excés de camps electrostàtics, que produeixen la SÍNDROME de LIPOATRÒFIA SEMICIRCULAR.

Segons l’OMS, la síndrome és freqüent en edificis que “practiquen l’estalvi energètic” i les superfícies interiors del qual estan en gran part recobertes de material tèxtil o sintètic.

Com a part del nostre portafolio incloem serveis de salut en l’edificació per oferir solucions a aquests greus problemes, com pot ser l’apantallament o protecció metàl·lica de les instal·lacions, gestió de la presa de terra, control de la humitat relativa de l’aire, circuits de renovació de l’aire.